Ali AKSOY
Birim
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İletişim